Vol­vo XC60

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Vol­vo lad­dar för en in­ten­siv höst där nya XC40 ska pre­sen­te­ras och re­dan näs­ta år kom­mer nya XC60. Där­med kom­mer det att hag­la er­bju­dan­den på da­gens XC60mo­dell. Många Vol­vo-hand­la­re kom­mer att käm­pa hårt för att få ut så många XC60 som möj­ligt. Det här är ock­så en rik­tigt bra bil som är en av Volvos bäst säl­jan­de mo­del­ler al­la ka­te­go­ri­er. Bi­lia er­bju­der en fyr­hjuls­dri­ven XC60 med die­sel­mo­torn D4 för 4785 kro­nor per må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.