Nis­san Qashqai

Allt Om BILAR - - Topplistan -

En rik­tig klas­si­ker bland svens­ka bil­kö­pa­re och Nis­san sat­sar myc­ket på pri­vat­le­a­sing och ger bra er­bju­dan­den på Qashqai, fram­för allt med de mins­ta mo­to­ral­ter­na­ti­ven. Bil­li­gast blir en två­hjuls­dri­ven med 1,2-li­ters ben­sin­mo­tor för 3050 kro­nor per må­nad. En fyr­hjuls­dri­ven bil med die­sel­mo­tor kos­tar he­la 4640 kro­nor per må­nad vil­ket är ett li­te för dyrt al­ter­na­tiv. 1,2-li­tersmo­torn räc­ker till bra för dig som in­te kör allt för myc­ket på mo­tor­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.