BMW X1

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Minsting­en i BMW:s X-fa­milj är ett po­pu­lärt val bå­de som köp och fö­re­tags­le­a­sing. Med så här li­te dy­ra­re bi­lar blir ock­så kost­na­den för en pri­vat­le­a­sing­kund nå­got hög­re. Vi har häm­tat ett er­bju­dan­de på en X1 med ­fyr­hjuls­drift från Holm­grens Bil och sum­man blir 4495 kro­nor per må­nad, det kan fö­re­kom­ma vis­sa skill­na­der mel­lan hand­la­re. Ska du kö­pa en X1 är mitt råd att sat­sa på XDri­ve för att hål­la up­pe andra­hands­vär­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.