Ford Ku­ga

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Ford stor­sat­sar på pri­vat­le­a­sing och ni har sä­kert hört all ra­di­o­re­klam de se­nas­te vec­kor­na. Ford har i år vi­sat nya stor-suv:en Ed­ge men pra­tar vi mel­lanstor­lek så är det lil­la tuf­fa Ku­ga som gäl­ler. Ford har en rad bra mo­to­ral­ter­na­tiv och för 4 395 kro­nor per må­nad får du en Ku­ga med en 1,5-li­ters ben­sin­mo­tor. Vill du hell­re ha en två­li­ters­die­sel kos­tar det en bra bit över 5000 kro­nor per må­nad och det är Ku­ga in­te alls värd, trots att det då ock­så in­går fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.