Se­at Ateca

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Wow! Vi var många på re­dak­tio­nen som föll pla­dask för Ateca un­der en test­vec­ka på sen­som­ma­ren. Vi kun­de jäm­fö­ra di­rekt med Ti­gu­an som fanns i test­ga­ra­get sam­ti­digt och vi im­po­ne­ra­des av prislap­pen på Ateca. Näs­tan 100 000 kro­nors skill­nad mel­lan de två sys­kon­bi­lar­na syns för­stås ock­så på pri­vat­le­a­sing­er­bju­dan­det där det ska gå att pri­vat­lea­sa en Ateca med 115-häst­kraf­ters ben­sin­mo­tor för strax un­der 3000 kro­nor per må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.