PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ UTRYM­ME. Kom­bin är fak­tiskt nå­got mind­re än se­da­nen men ger än­då bra och luf­ti­ga ut­rym­men. + MO­TORN. Rätt hygg­ligt låg för­bruk­ning för att va­ra en så pass gam­mal bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.