Su­ve­rän väg­håll­ning

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Hur är den att kö­ra? Dör­rar­na öpp­nar stort och det är ba­ra att gli­da ned bakom den sto­ra ba­ke­litrat­ten i det mju­ka ga­lon­sä­tet. Sitt­ställ­ning­en är gans­ka rak och så­dan lyx som juster­bart rygg­stöd finns in­te. Det luk­tar här­lig gam­mal ga­lon. Så värst myc­ket in­stru­ment bjuds det in­te på, men has­tig­hets­mä­ta­rens pla­ce­ring i mit­ten på in­stru­ment­pa­ne­len är rik­tigt mo­dern. Ut­ö­ver has­tig­hets­mä­ta­re finns här ock­så ba­ra en tank­mä­ta­re. Den kyl­vat­ten­temp­mä­ta­re som syns på bil­der­na är ef­ter­mon­te­rad.

Gu­nil­la drar ut cho­ken li­te och vri­der om start­nyc­keln. De all­ra ti­di­gas­te Mi­ni ha­de start­knapp på gol­vet. Den lil­la mo­torn med si­na 34 häs­tar spratt­lar i gång och ur det sug­rörs­grova av­gas­rö­ret blos­sar det friskt. Gu­nil­la läg­ger i et­tans väx­el och li­ka snabbt som et­tan lagts i åker två­an i och land­ska­pet form­li­gen svi­schar för­bi. Här går det un­dan.

Vid ett tra­fik­ljus står vi bred­vid en li­ten Nis­san Mic­ra, men nu ser den stor ut och jag får lov att tit­ta upp på den. Väg­håll­ning­en är su­ve­rän. På knix­i­ga vägar lig­ger Mi­nin som en smör­gås och det är ba­ra för Gu­nil­la att rat­ta sig ige­nom kur­vor­na. Det känns som att det går i 150 – minst, men när­he­ten till vägen lu­rar mig då has­tig­hets­mä­tar­nå­len ba­ra vi­sar på knappt 70 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.