Stor pris­va­ri­a­tion

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Vad kos­tar en Mi­ni från 60-ta­let? Den Mi­ni som här syns på bil­der­na kos­ta­de 1965 8 458 kro­nor. I dag lig­ger pri­set för en ”van­lig” Mi­ni 850 på mel­lan 20 000 och upp­åt 60 000 kro­nor. En vass Coo­per kos­tar desto mer – kanske upp­åt 350 000 kro­nor.

Be­at­len Ge­or­ge Har­ri­sons ko­ja från 1966 som även var med i fil­men ”Ma­gi­cal myste­ry tour”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.