Tra­sig hand­broms

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Vad gäl­ler för en tra­sig hand­broms där wi­ren är av? Jag kom­mer in­te att hin­na fixa fö­re be­sikt­ning. Blir det om­be­sikt­ning el­ler kör­för­bud? Jonas MOR­GAN: For­do­net blir un­der­känt med krav på om­be­sikt­ning. Även om par­ke­rings­brom­sens broms­ver­kan är helt ur funk­tion får det in­te be­döm­ning­en kör­för­bud. Det är om det finns en risk att de­lar från par­ke­rings­brom­sen loss­nar som for­do­net kan få kör­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.