Brom­ski­vor ska by­tas

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JONAS CARLS­SON ALLT OM BILARs me­ka­ni­ker­ex­pert

3Jag har en Toyo­ta Ya­rishy­brid års­mo­dell 2014. Nu har jag fått hö­ra att broms­ski­vor­na be­hö­ver by­tas! Är det nor­malt om bi­len har rul­lat 2 200 mil?

Ag­ne­ta Lund JONAS: Det är in­te nor­malt i van­li­ga fall. Det en­da jag kan tän­ka mig är att det är brom­sar­na bak som rostat ihop på grund av för sva­ga in­broms­ning­ar. Bi­lar­na be­hö­ver ”brom­sas av” emel­lanåt för att de­lar­na ska rö­ra på sig och på så sätt ar­be­ta. Det­ta i sin tur mot­ver­kar att ski­vor­na ros­tar (i stäl­let slits de suc­ces­sivt ner vil­ket de ska gö­ra).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.