Pro­blem med start

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

7Jag har en Mercedes W210 220cdi -01 som in­te star­tar när jag lå­tit den stå i cir­ka 5 mi­nu­ter. Om jag lå­ter den stå länge så är det inga pro­blem till ex­em­pel till och från job­bet. Men ska jag in på mac­ken och äta en korv el­ler lik­nan­de så vill den in­te kom­ma i gång sen. Då får jag gnug­ga ett tag och sen vän­ta 3–4 mi­nu­ter och pro­va igen. Då bru­kar den star­ta. När den väl är i gång så fun­kar den bra. Vad är det för fel?

Se­basti­an JONAS: Det lå­ter som en ve­vax­el­gi­va­re som tap­par kon­tak­ten när den är för varm. När den se­dan sval­nar åter­får den kon­tak­ten och bi­len star­tar. Kan så klart va­ra and­ra fel men det­ta rå­kar vi ut för ibland på fle­ra oli­ka bil­mär­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.