Bi­len ryc­ker

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag har en Au­di 100 CC 1987 5 cy­lin­der med k-jetro­nic me­ka­nisk in­sprut­ning. Bi­len ryc­ker in­ter­mit­tent vid varv­tal un­der 2 200, men går per­fekt över det. Den har ett fel­fritt tänd­sy­stem och nya spri­da­re och inga va­ku­umläc­kor. Jag har bör­jat miss­tän­ka bräns­le­för­de­la­ren. Har du nå­gon aning om vad det kan va­ra?

Carl JONAS: Jag har ty­värr ing­en er­fa­ren­het alls av des­sa bi­lar och de­ras bräns­le­sy­stem och kan där­för in­te ens gis­sa mig till felorsa­ken. Led­sen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.