An­slu­ta ladd­kab­lar

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag fick lä­ra mig att på min Nis­san X-Trail ska man in­te an­slu­ta bäg­ge ladd­kab­lar­na up­pe vid pols­kor­na. Är det unikt för Nis­san el­ler gäl­ler det fler bil­mär­ken? Bernt JONAS: När det gäl­ler ladd­ning av bat­te­ri går det fint att an­slu­ta di­rekt på bat­te­ri­et. Dock vid an­vänd­ning av start­kab­lar bör man sät­ta jord­ka­beln på bi­len med då­ligt bat­te­ri i gods i stäl­let för di­rekt på mi­nuspo­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.