Läck­ström i bi­lar

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Hur stor är en nor­mal läck­ström i en bil?

Åke Ja­kobs­son JONAS: Det­ta skil­jer väl­digt från bil till bil, be­ro­en­de på ut­rust­ning med me­ra. Men ge­ne­rellt, om du mä­ter tjuv­ström på en nå­gorlun­da mo­dern bil bör den få ”vi­la” cir­ka 20 mi­nu­ter in­nan en kor­rekt mät­ning kan ut­fö­ras. Och allt över 0,5A bör räk­nas som onor­malt hög för­bruk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.