Svensk sport­bil som ba­ra finns i tre ex

Allt Om BILAR - - Innehåll - PET­TER JENNERVALL

Svens­ka bi­len Ko­e­nigs­egg Age­ra är en myc­ket ovan­lig bil. Mo­del­len Age­ra RS är än­nu vär­re och byggs ba­ra i 25 ­ex­em­plar. Av des­sa är he­la tre styc­ken den ex­klu­si­va Age­ra RSR. Ja, du läs­te rätt – 3!

Mo­del­len Age­ra RS sål­de snabbt slut – al­la 25 ex­em­pla­ren. Och ex­klu­si­vast av dem al­la var Ko­e­nigs­egg Age­ra RSR, där al­la tre ex­em­plar sål­des till Ja­pan. Lan­se­ring­en av RSR sked­de i To­kyo den 5 sep­tem­ber, med Christi­an och Hall­do­ra von Ko­e­nigs­egg när­va­ran­de.

– Ja­pan har va­rit en vik­tig mark­nad för Ko­e­nigs­egg re­dan från fö­re­ta­gets förs­ta tid. Det har va­rit ett stort nö­je att ar­be­ta med vå­ra ja­pans­ka kli­en­ter för att kun­na ta fram Age­ra RSR. Bi­lar­na de har de­sig­nat ad­de­rar en ny di­men­sion till den re­dan ex­klu­si­va Age­ra RS­se­ri­en, sä­ger grun­da­ren Christi­an von Ko­e­nigs­egg.

RSR har mo­tor som sitt sys­kon RS, 1 160 häst­kraf­ter, dub­bel­tur­bo, 5,0 li­ters V8. Den tyd­li­gas­te skill­na­den är bak­spoi­lern som på­min­ner mer om One:1.

Ef­ter öns­ke­mål från de tre ja­pans­ka kö­par­na har RSR ett tak som går att fäl­la bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.