Ap­p­le 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Värl­dens kanske just nu ri­kas­te fö­re­tag med tu­sen­tals mil­jar­der i plån­bo­ken kom­mer att in­ve­ste­ra i bil­bran­schen för att hänga med kon­kur­ren­ten Goog­le. Se­nas­te ryk­tet hand­lar om att Ap­p­le vill kö­pa he­la el­ler de­lar av su­persport­bils­till­ver­ka­ren McLa­ren. Via F1-tea­met McLa­ren skul­le Ap­p­le då ock­så kom­ma i nä­ra kon­takt med Hon­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.