Re­nault 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Någon­ting sä­ger mig att Re­nault/Nissan-che­fen Car­los Ghosn har nå­got på gång. Af­fä­rer­na till­sam­mans med Mer­ce­des har in­ten­si­fi­e­rats och det kanske in­te är nå­gon till­fäl­lig­het att det sker sam­ti­digt som Daim­ler står in­för ett le­dar­skif­te. Svens­ke Ola Käl­le­ni­us be­hö­ver spe­la si­na kort väl om han vill ta över he­la Daim­ler-Mer­ce­des om två år. Se upp för Ghosn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.