Scania 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ett år ef­ter att die­sels­kan­da­len bri­se­ra­de bör­jar det klar­na hur stor no­tan verk­li­gen blir för VW-kon­cer­nen. Och det är inga små­peng­ar när län­der, miljö- och häl­so­or­ga­ni­sa­tio­ner krä­ver er­sätt­ning för vad de höga ut­släp­pen ställ­de till med. VW ris­ke­rar att fal­la och då är Scania ett väl­digt li­tet of­fer. Vol­vo AB och Ge­ely kan kom­ma att läg­ga bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.