CATERHAM/RE­NAULT ALPINE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det här var en gång ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan F1-tea­met Caterham och Re­nault. Men det sam­ar­be­tet sprack, vil­ket för­dröj­de ut­veck­ling­en av en li­ten snygg sport­bil döpt till klassiska Alpine. De­sig­nen på­min­ner till viss del ock­så om gam­la klas­si­kern Alpine från 1960-ta­let. Den här Alpine ska kon­kur­re­ra med bi­lar som Porsche Cay­man – vil­ket verk­li­gen är att sik­ta högt. Mitt­mon­te­rad mo­tor på 250 häst­kraf­ter och cir­ka 300 ki­lo läg­re vikt än Cay­man ska gö­ra job­bet. Vi tviv­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.