AU­DI RS5 COU­PÉ.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Au­di har vi­sat myc­ket av sin nya A5-se­rie, men det åter­står en mo­dell, RS5. Här ses RS5 Coupe på Nür­bur­gring och vi kan se att den fått rätt kofång­a­re och myc­ket av an­nat vi re­dan sett på A5-bi­lar­na. Mo­torn blir tro­li­gen den­sam­ma som i kom­man­de RS4, det vill sä­ga en V6-dub­bel­tur­bo på nå­gon­stans 450–480 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.