JA­GU­AR F-PACE R.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ja­gu­ar har hyl­lats för sin nya suv F-Pace men Ja­gu­ar har ock­så in­sett att de sak­nar nå­got som fle­ra av kon­kur­ren­ter­na har – en rik­tig värsting­ver­sion. F-Pace S har ”ba­ra” 380 häst­kraf­ter, vil­ket in­te räc­ker långt när kon­kur­ren­ter­na rul­lar fram med si­na 500 häst­kraf­ter. Där­av den här mo­del­len, F-Pace R. Mo­torn kan Ja­gu­ar kom­ma att häm­ta från F-Ty­pe R.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.