NISSAN SUV.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Nis­sans nya pick­up Na­va­ra har fått mas­sor av be­röm och Nissan hop­pas att sam­ma sak ska upp­re­pa sig när de vi­sar sin nya suv byggd på sam­ma platt­form. Ti­di­ga­re har vi sett en klum­pig Na­va­ra ute på tes­ter, men nu hand­lar det mer om en rik­tig suv. Hju­len vi­sar att det här kan bli en stor suv som ska er­sät­ta Pa­trol och där­med va­ra stör­re än da­gens X-Trail.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.