MER­CE­DES E-KLASS CAB.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det finns snyg­ga cab­ri­o­let och så finns det ma­giskt snyg­ga Mer­ce­des E-klass cab­ri­o­let. Och ef­tersom vi sett en helt ny E-klass ska det för­stås kom­ma en cab-ver­sion. Bi­len läg­ger sig bekvämt mitt emel­lan S-klass cab och C-klass cab och blir den fjör­de ver­sio­nen av E-klass­fa­mil­jen ef­ter se­dan, kom­bi och coupe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.