VW GOLF R KOM­BI.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Volks­wa­gen är på gång med en an­sikts­lyft­ning av po­pu­lä­ra Golf och här ser vi en R-ver­sion av Golf-kom­bin ute på vägar­na i Ös­ter­ri­ke. Det är ba­ra fron­ten som täckts vil­ket be­ty­der att det är där för­änd­ring­ar­na kom­mer att ske. Ny grill, ny kofång­a­re och nya lam­por är mer än tro­ligt. På in­si­dan får vi tro­li­gen en stör­re bild­skärm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.