TOYO­TA SUPRA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Toyo­ta och BMW har job­bat fram en ge­men­sam platt­form för en se­rie sport­bi­lar. Toyo­tas ver­sion ska he­ta Supra och bi­len ska ef­ter tes­ter­na på bil­den va­ra klar till kund un­der 2019. I BMW-klä­der ska bi­len he­ta Z5 Ro­ads­ter. BMW an­tas stå för chas­si och mo­to­rer me­dan Toyo­ta ar­be­tar med en hy­brid­driv­li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.