MI­NI COUNTRYMAN.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Läng­re och bre­da­re – det kan vi se av bil­der­na på nya Mi­ni Countryman. Det be­ty­der mer plats för pas­sa­ge­rar­na samt ett stör­re ba­ga­geut­rym­me. Nya Countryman byggs på sam­ma platt­form som BMW X1 och Mi­ni kom­mer tro­li­gen att för­sö­ka gö­ra sin Countryman me­ra suv-lik. Bi­len blir fram­hjuls­dri­ven i grund­lä­get, men vi kom­mer att få en fyr­hjuls­dri­ven bil ock­så. Den kraf­ti­gas­te mo­torn blir på 231 häst­kraf­ter men vi kan ock­så räk­na med en hy­brid­driv­li­na, lik­som en ladd­hy­brid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.