FORD EXPEDITION.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vi har i vec­kor sett så kal­la­de mu­lor på bi­lar som ska bli Fords nya Expedition. Men här är änt­li­gen den ”fär­di­ga” test­bi­len. Pre­cis som F150 blir det myc­ket aluminium för att för­sö­ka att spa­ra vikt. Expedition byggs ock­så på Fords nya T3-pick­up-platt­form. Un­der hu­ven sit­ter en 3,5-li­ters Eco­boost V6-mo­tor och kanske vå­gar ock­så Ford ploc­ka in en 2,7-li­ters V6:a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.