OPEL C-SUV.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Någ­ra trod­de till att bör­ja med att det här var en ny Peu­geot 2008. Men i själ­va ver­ket hand­lar det om en ny C-suv från Opel. Opel ska ta hand om ut­veck­ling­en av mo­del­ler­na Me­ri­va/C3 Pi­cas­so och 2008 vil­ket gör det tro­ligt att PSA å and­ra si­dan får an­sva­ret för 3008 och Opels nya C-suv. Opel pla­ne­rar för tre nya suv-bi­lar där Me­ri­va är en och bi­len på bil­den en an­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.