PEU­GEOT 308.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Peu­geot vann ti­teln Årets bil med sin pris­vär­da 308 och nu är det dags att an­sikts­lyf­ta den po­pu­lä­ra bi­len. Vi ser att att kofång­a­re och lam­por har änd­rats och tro­li­gen får vi se en ny grill ock­så. In­te­ri­ö­ren kom­mer att upp­da­te­ras till Peu­geots all­ra se­nas­te och vi kan räk­na med en rad för­bätt­ring­ar på mo­to­rer­na för att sän­ka CO2-vär­den men även öka ef­fektut­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.