In­te im­po­ne­ra­de ut­om­lands

Allt Om BILAR - - Brev -

V90 är sä­kert en bra bil, men ut­om­lands är man in­te li­ka im­po­ne­rad av var­ken ljud­kom­fort el­ler kö­re­gen­ska­per. Men i Sve­ri­ge är ju all­tid Vol­vo bäst?

JAN-ERIK:

Ma

Det för­vå­nar mig en aning för jag har in­te hört så myc­ket kri­tik om var­ken ljud­ni­vå el­ler kö­re­gen­ska­per. Det finns an­nat att kla­ga på när det gäl­ler V90 – men knap­past det. Bak­sä­tet är till ex­em­pel en bra bit ifrån kon­kur­ren­ter­nas vad gäl­ler kom­fort och pre­mi­um­käns­la.

Vol­vo V90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.