Vol­vo klum­pig i jäm­fö­rel­se

Allt Om BILAR - - Brev -

Prov­kör­de en Vol­vo X90. Upp­lev­de bi­len som klum­pig när vägen sväng­er li­te, som gam­la Borås-vägen.Jag kör­de se­dan till­ba­ka mo­tor­vä­gen och det var ing­en höjdare, den känns stor och trög att kö­ra. Kör nu en 2016 Class AMG, är en dröm att kö­ra och slår Vol­vo i allt. X90 är en onö­dig bil som ing­en vill ha be­gag­nat, den blir omöj­lig att säl­ja ef­ter 3-4 år. Nej, Vol­vo spe­lar ty­vär i di­vi­sion två mot tys­ka bi­lar i frå­ga om kö­re­gen­ska­per. Och klass. Men är man pat­ri­o­tisk och kanske ba­ra kört Vol­vo så för­står jag att man gil­lar Svens­son-bil och kanske fop­pa-toff­lor. Kar­ro

JAN-ERIK:

Jag har ing­et emot var­ken Svens­son­bi­lar el­ler Fop­pa-toff­lor. Jag tyc­ker där­e­mot in­te att XC90 är spe­ci­ellt klum­pig jäm­fört med vil­ken Mer­ce­des som helst. AMG-ver­sio­nen kan va­ra li­te rap­pa­re för­stås och på en ra­cer­ba­na kan sä­kert XC90 kränga en aning mer än Mer­can. Jag tyc­ker nog att du är li­te hård mot XC90 som ock­så säl­jer rik­tigt bra ute i värl­den.

Vol­vo XC90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.