Sat­sa på renod­lad hy­brid

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag har just kom­mit i lä­ge att kö­pa ny bil, men har ing­en aning om hur marknaden ser ut. Finns det nå­gon möj­lig­het för dig att hjäl­pa mig kom­ma igång med mitt sö­kan­de? Så här ser mi­na öns­ke­mål ut: Hy­brid, gär­na ladd-, helst ben­sin. Hög sä­ker­het. Rym­lig med plats för 5 per­so­ner. Vet­tigt ba­ga­geut­rym­me (jag har en Saab 9-5 kom­bi från 2004 för när­va­ran­de).

Drag­ku­la, möj­lig­het att dra minst 500 ki­lo. På­lit­lig. Lätt få tag på ser­vice och re­serv­de­lar. Jag vo­re stort tack skyl­dig om du kun­de ge mig tips!

JAN-ERIK:

Bengt Bengts­son

Det ome­del­ba­ra sva­ret skul­le för­stås va­ra nå­gon av ladd­hy­bri­der­na Pas­sat GTE el­ler Mitsubishi Out­lan­der PHEV. Men om du kör myc­ket på mo­tor­väg och långa sträc­kor så är en ladd­hy­brid väl­digt dyr och mijöo­vän­lig, vil­ket du sä­kert tänkt på re­dan. Då är en renod­lad hy­brid bätt­re med till ex­em­pel många ­va­ri­an­ter från Toyo­ta. Ford Mon­deo finns ock­så som hy­brid – ifall lastut­rym­met där räc­ker till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.