Pris­värd li­ten suv

Allt Om BILAR - - Brev -

Hur kan du skri­va att Se­at Ateca är en suc­cé? För öv­rigt har VW-kon­cer­nen lu­rat ski­ten ur oss al­li­hop. Mic­ke 60 bast och 7 000 mil/år

JAN-ERIK:

Det ÄR en suc­cé – tit­ta ba­ra på för­sälj­nings­siff­ror­na. Och det är en rik­tigt pris­värd li­ten suv som pas­sar många svens­ka hus­håll. De har lu­rats med ut­släpps­vär­den på die­sel­bi­lar i USA – det är det vi kon­kret vet. I Europa och CO2-vär­den har VW kört med sam­ma tricks som fle­ra and­ra till­ver­ka­re, det vill sä­ga ut­nytt­jat al­la kryp­hål som finns i re­gel­ver­ket. Men när vi tes­tar bi­lar­na be­dö­mer vi det vi har att gö­ra med där och då – in­te det som va­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.