Skriv mer om gas­drift

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag läs­te ditt re­por­tage om att kö­pa bil. Ett bra re­por­tage tyc­ker jag. Un­der driv­me­del be­rör du in­te alls gas­drift. Jag tyc­ker att det är li­te då­ligt då de bi­lar­na är de en­da egent­li­ga mil­jö­bi­lar­na som finns på marknaden bort­sett från el­drift. Det finns många gas­tank­stäl­len att till­gå i dag, från Stock­holm och sö­derut, och det är inga stör­re pro­blem att hit­ta dem. Själv är jag äga­re till en Vol­vo V70 -06 Bi­fu­el, som jag kört 10 000 mil och är myc­ket nöjd.

JAN-ERIK:

Ola Ols­son Mo­dig

Jag lo­var att be­ly­sa gas­bi­lar­nas si­tu­a­tion fram­ö­ver. Har bland an­nat en in­ter­vju in­pla­ne­rad. Håll ut­kik i vå­ra ka­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.