Bat­te­ri­er­na ut­veck­las snabbt

Allt Om BILAR - - Brev -

Hur långt en el­bil kan gå på en ladd­ning är in­te av­gö­ran­de för hur pass van­ligt det ska bli med en el­bil. Det är hur snabbt den går att lad­da upp som kom­mer att va­ra av­gö­ran­de för om el­bi­lar­na ska bli prak­tis­ka att an­vän­da. Tänk dig själv när det ba­ra tar runt 10 mi­nu­ter ef­fek­tiv tid att lad­da upp bat­te­ri­er­na, då kan vi snac­ka om an­vänd­ba­ra

JAN-ERIK:

Mats Nils­son, Mo­ta­la

Helt kor­rekt och li­te så är det väl, att får man det ena mås­te man tum­ma på det and­ra. Men å and­ra si­dan ut­veck­las bat­te­ri­er­na snabbt i bå­da än­dar, så att sä­ga, och vi får bå­de läng­re räck­vidd och ­kor­ta­re ladd­nings­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.