Fakta far­ligt för mil­jö­par­tis­ter

Allt Om BILAR - - Brev -

Läs även på om hur enormt full luf­ten är av far­li­ga par­tik­lar i tun­nel­ba­nan. Mil­jö­par­tis­ter låt­sas in­te ve­ta att det är myc­ket vär­re än på Horns­ga­tan. Fakta är far­ligt.

JAN-ERIK:

Lä­sa­re

Det är pre­cis det här jag me­nar. Jag vill ha svart på vitt på vad som är far­ligt, far­li­gast och livs­far­ligt. In­te stän­di­ga skrö­nor och ar­gu­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.