Räc­ker till och blir över

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN 190 HÄST­KRAF­TER star­ka die­sel­mo­torn räc­ker och blir över för att flyt­ta på Ateca. Den job­bar ef­fek­tivt till­sam­mans med den sjuväx­la­de au­to­ma­tis­ka dub­bel­kopp­lings­lå­dan. Tjäns­te­bilsfa­vo­rit, pri­vat­kö­par­na kom­mer sat­sa på bil­li­ga­re ben­sin­ver­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.