Ge­ne­röst från start

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­DAN I BA­SUT­FÖ­RAN­DE in­går den vik­ti­gas­te sä­ker­hets­tek­ni­ken där au­tobroms och ad­ap­tiv fart­hål­la­re in­går. Se­at bju­der på bac­k­var­na­re, blu­e­tooth och al­la nöd­vän­di­ga me­di­aan­slut­ning­ar. Rik­tigt ge­ne­röst och räc­ker till för de all­ra fles­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.