Högs­ta be­tyg i krock­test

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÖGS­TA BE­TYG I Eu­ro NCAP, och vik­tig sä­ker­hets­tek­nik som stan­dard. Än­nu mer sä­ker­het finns som till­val. Fö­ra­ras­si­stent­pa­ket med bland an­nat kökör­nings­as­si­stent in­går i Ad­van­ce-pa­ke­tet och det är ovan­lig ut­rust­ning i den här pris­klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.