Bak­sä­tet är del­bart

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I BA­GA­GET RYMS från 485 li­ter i vår fyr­hjuls­driv­na bil. I de fram­hjuls­driv­na bi­lar­na finns li­te mer plats: 510 li­ter. Bak­sä­tet är del­bart 60:40 med ge­nom­last­nings­luc­ka. Sä­tet går att fäl­la en­kelt med en spak i lastut­rym­met. Ty­värr blir last­gol­vet in­te helt plant. Au­to­ma­tisk öpp­ning med hjälp av en ”spark” un­der ko­fång­a­ren finns som till­be­hör.

Re­nault Kad­jar. VW Ti­gu­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.