Ge­di­gen och kon­ven­tio­nell

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IN­TE­RI­Ö­REN ÄR VÄL­DIGT kon­ven­tio­nell. Här har Se­at in­te ex­pe­ri­men­te­rat i onö­dan ut­an ska­pat en ne­u­tral miljö som pas­sar många. Rent, snyggt, stramt. Spar­samt med lyx­ma­te­ri­al men kva­li­tets­käns­lan är hög. Det känns ge­di­get och väl ihop­satt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.