Be­kvä­ma sto­lar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÖRS IN­TE myc­ket vind­brus i ku­pén, men kör du die­sel­mo­torn hårt så hör du hur den job­bar. Bra och be­kvä­ma sto­lar och till­räck­ligt med ut­rym­me i bak­sä­tet. Jag sit­ter ock­så be­tyd­ligt hög­re jäm­fört med in­stru­ment­pa­ne­len än i Vol­vo V90 och Au­di A4, vil­ket jag gis­sar kom­mer att va­ra en för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.