Bra och en­kelt sy­stem

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ETT BRA OCH en­kelt sy­stem för au­tobroms som job­bar bå­de med la­ser och ka­me­ra. Men jag bör­jat att trött­na på fil­kör­nings­as­si­sten­ter som gör kör­ning­en obe­hag­lig. Till­sam­mans med en nå­got trög styr­ning i ne­ut­rallä­get blir as­si­sten­ten ba­ra väl­digt job­big. Och den kör hel­ler in­te bi­len spe­ci­ellt långt på egen hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.