Väl­digt bra i nor­mallä­get

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BE­TY­GET GÄL­LER UT­AN ECS och styr­ning­en är, trots de skill­na­der­na jag no­te­ra­de, än­då väl­digt bra i nor­mallä­get, spe­ci­ellt om du kör ak­tivt i stads­tra­fik el­ler på kur­vig väg. Fjädringen var nå­got stö­tig på då­lig as­falt vil­ket drar ner be­ty­get, kanske har Kia för­sökt att kom­pen­se­ra för den ex­tra kom­bi­vik­ten li­te för myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.