Har sneg­lat på BMW

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PÅ IN­SI­DAN MÄRKS det att Kia sneg­lat myc­ket på tys­ka BMW. Det är tyd­ligt med en lin­je i mit­ten och vis­sa funk­tio­ner över och and­ra un­der den lin­jen. Snyg­ga ma­te­ri­al, rätt pro­por­tio­ner och stil­rent. Många enk­la funk­tio­ner och det är lätt att hit­ta rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.