Mås­te bli en suc­cé

Allt Om BILAR - - Provkörning -

KIA GÖR EN ag­gres­siv sats­ning i Sve­ri­ge och läg­ger sig un­der fle­ra av si­na kon­kur­ren­ter. Pri­ser­na är ock­så skräd­dar­syd­da för tjäns­te­bils­mark­na­den med viss prut­mån på kam­panjpri­set. Ett sta­bilt nät av åter­för­säl­ja­re ger ett bra andra­hands­vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.