Fun­ge­rar klan­der­fritt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MED NYA EYESIGHT är Su­baru med i top­pen, även om det sak­nas li­te till Volvos världs­le­dan­de sä­ker­hets­tek­nik. Jag gil­lar än­då att de in­te krång­lat till det för att hänga med kon­kur­ren­ter­na, ut­an i lugn och ro vän­tat tills man har ett sy­stem som fun­ge­rar klan­der­fritt. Räk­nar vi in den fi­na fyr­hjuls­drif­ten och funk­tio­ner­na i X-Mo­de så är Out­back svårsla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.