Väl­fyll­da pa­ket

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EYESIGHT ÄR STAN­DARD och det gil­lar vi väl­digt myc­ket. Som van­ligt är det spar­samt med till­val till bi­lar som byggs i Ja­pan, men å and­ra si­dan är ut­rust­nings­pa­ke­ten väl­fyll­da. Test­bi­len har ”allt” vil­ket be­ty­der ett slut­pris cir­ka 65 000 kro­nor över grund­pri­set. Det är lågt jäm­fört med kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.