En del onö­dig in­for­ma­tion

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR RENT och snyggt och pro­pert. Men det är ock­så en hel del knap­par och en del onö­dig in­for­ma­tion som ver­kar va­ra där ba­ra för att det ska fin­nas nå­got att tit­ta på. Su­baru står kvar med ena be­net i den ana­lo­ga värl­den och jag hop­pas att den nya platt­for­men be­ty­der en helt ny de­sign av in­stru­ment­brä­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.