Gil­las av Vol­vo-äga­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FLE­RA NYA KOM­BI­BI­LAR har slut­tan­de bak­sä­ten och en tak­lin­je som stjäl myc­ket plats i ba­ga­geut­rym­met. Out­back är ra­ka­re vil­ket många Vol­vo V70ä­ga­re kom­mer att gil­la. Vi jäm­för Out­back med rik­tigt sto­ra Sko­da Su­perb kom­bi och mär­ker att Out­bac­ken har ett väl så an­vänd­bart ba­ga­geut­rym­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.